Home

Mission Statement 
At Hope we aim to bring hope and wellbeing to our clients within a safe and non-judgemental environment. 

> Are you feeling lonely?

   Qed tħossok waħdek? 

> Is life just too confusing?

   Qed tħoss li l-ħajja hija mimlija konfużjoni?

> Is your relationship taking the wrong turn?

   Qed tħoss li r-relazzjoni tiegħek sejra hazin?

> Is your anxiety becoming too much? 

   Qed tħoss li ma tiflaħx iżjed bl-anzjetà kollha li għandek? 

> Are you feeling like you are not yourself anymore or lack motivation? 

   Tħoss li m’għadekx li kont jew naqsitlek ħafna l-motivazzjoni?

> Are you feeling very sad but shy to tell your friends? 

   Qed tħossok imdejjaq u qed issibha diffiċli biex titkellem?

> Did you experience a trauma but feel that you cannot tell anyone because of the fear of being judged?

  Għaddejt minn esperjenza diffiċli u qed tħossok beżan li tgħid lil xi ħadd minħabba li ma tridx tiġi ġġudikat?

Break the stigma and seek help from professionals. Seeking a professional and compassionate therapist is important to help you boost your mental health and self esteem. Mental health matters . . . YOU MATTER !!!

Tibqax fid-dlam u fil-biża, fittex l-għajnuna professjonali. Huwa kruċjali li tfittex l- għajnuna ta’ terapista professjonali sabiex tgħinek tħossok aħjar mentalment u psikoloġikament. Is-saħħa mentali tiegħek hija importanti ħafna . . . INTI IMPORTANTI !!!